Aktualności wędkarskie Aktualności wędkarskie

Nadzór Ichtiologiczny

Nadleśnictwo Łąck zawarło umowę dotycząca nadzoru ichtiologicznego z przedstawicielem Pracowni Ichtiologii i Rybactwa SGGW w Warszawie

W ramach umowy nadzorem merytorycznym objęte będą w szczególności:

  • - zarybianie akwenu odpowiednim materiałem hodowlanym
  • - kontrola stanu wód
  • - działania mające powstrzymywać eutrofizacje wód

Ponadto Nadleśnictwo udostępni akwen w celach naukowo-badawczych Pracowni Ichtiologi i Rybactwa oraz udzieli pomocy studentom występującym w imieniu nadzorującego.

Mamy nadzieję na owocna współpracę.