Lista aktualności Lista aktualności

Coraz więcej śmieci w lasach Nadleśnictwa Łąck

Śmieci w lesie to duży problem leśników z Nadleśnictwa Łąck. Czas rozkładu odpadów trwa nawet kilkaset lat, a bywają one także śmiertelną pułapką dla zwierzyny.

Co roku leśnicy w całej Polsce zbierają tysiące metrów sześciennych różnorodnych odpadów wywożonych do lasu, które docelowo powinny trafić na wysypisko. Zjawisko zaśmiecania lasów ma największe nasilenie w otoczeniu miast i osad ludzkich.

Najczęściej wyrzucane są odpady komunalne, meble, sprzęt AGD, pozostałości po remontach ale także opony. Leśnicy sprzątają las regularnie ponosząc duże koszty.

W 2019 roku ponad 60 tysięcy złotych kosztował zbiór oraz utylizacja odpadów zebranych z terenów leśnych Nadleśnictwa Łąck.

Najwięcej odpadów trafia do lasu wiosną, kiedy turyści zaczynają odwiedzać las po wiosennych porządkach na swoich posesjach oraz w trakcie „sezonu budowlanego” kiedy to do lasu trafiają pozostałości poremontowe.

Zeszpecony krajobraz jest świadectwem braku poszanowania dla natury przez człowieka i stanowi wzorzec negatywnej postawy, przekazywany najmłodszej części społeczeństwa.

Powyżej prezentujemy kilka zdjęć wykonanych w dniu dzisiejszym na terenie naszego Nadleśnictwa.