Lista aktualności Lista aktualności

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w Łódzkich Aukcjach Drewna Specjalnego.

W ofercie sprzedaży w łącznej ofercie 1479 m3 znajduje się surowiec: - dębowy w ilości 865 m3 , - sosnowy w ilości 529 m3 , - jodłowy w ilości 85 m3 .

Najcenniejsze pod względem jakości wielkowymiarowe drewno dębowe, sosnowe i jodłowe przygotowane zostało do sprzedaży w postaci kłód i dłużyc pogrupowanych w ilościach odpowiadających jednemu ładunkowi transportowemu.

Drewno sprzedawane będzie za pośrednictwem aplikacji e – drewno.

Terminy zakończenia aukcji: 27 październik – 18 listopad 2022 r.

W ramach Łódzkich Aukcji Drewna Specjalnego ogłoszonych zostanie łącznie 63 aukcje, na łączną masę 1479 m3 w tym:

- drewno wielkowymiarowe dębowe: Nadleśnictwo Brzeziny - 2 aukcje o łącznej miąższości 42 m3 Nadleśnictwo Kolumna - 5 aukcji o łącznej miąższości 97 m3 Nadleśnictwo Kutno - 12 aukcji o łącznej miąższości 248 m3 Nadleśnictwo Łąck - 2 aukcje o łącznej miąższości 44 m3 Nadleśnictwo Piotrków – 2 aukcje o łącznej miąższości 46 m3 Nadleśnictwo Płock – 5 aukcji o łącznej miąższości 97 m3 Nadleśnictwo Poddębice – 3 aukcje o łącznej miąższości 63 m3 Nadleśnictwo Smardzewice – 1 aukcja o łącznej miąższości 20 m3 Nadleśnictwo Radziwiłłów – 5 aukcji o łącznej miąższości 102 m3 Nadleśnictwo Złoczew - 3 aukcje o łącznej miąższości 66 m3 Nadleśnictwo Wieluń – 2 aukcje o łącznej miąższości 40 m3

- drewno wielkowymiarowe jodłowe: Nadleśnictwo Kolumna – 3 aukcje na masę 85 m3

- drewno wielkowymiarowe sosnowe: Nadleśnictwo Gostynin – 9 aukcji o łącznej miąższości 270 m3 Nadleśnictwo Bełchatów – 5 aukcji o łącznej miąższości 146 m3 Nadleśnictwo Opoczno – 2 aukcje o łącznej miąższości 60 m3 Nadleśnictwo Brzeziny – 2 aukcje o łącznej miąższości 53 m3

Zachęcamy do skorzystania ze strony https://aukcje.lasy.com.pl/ na której zamieszczone są: - zdjęcia i filmy przedstawiające oferowane drewno - lokalizacje placów ekspozycyjnych - wzory umów - link do aukcji e - drewno - kontakty ( telefony i adresy mailowe do pracowników nadleśnictw)

Zapraszamy do oględzin surowca w okresie 5 dni roboczych poprzedzających termin zakończenia aukcji, w godz. 8.00 - 15.00 na placach ekspozycyjnych nadleśnictw biorących udział w Łódzkich Aukcjach Drewna Specjalnego Szczegółowych informacji udzieli Wydział Gospodarki Drewnem e-mail: marketing@lodz.lasy.gov.pl

 

Serdecznie zapraszamy!