Lista aktualności Lista aktualności

Zagrożenie pożarowe 2020

Wszystkie przypadki pojawiającego się ognia na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Łąck, prosimy jak najszybciej zgłaszać do Punktu Alarmowo – Dyspozycyjnego w Łącku : tel. 600 899 363, 0 24 261 40 01 lub do Straży Pożarnej: 998, 112.

W dniu 16.03.2020r na terenie Nadleśnictwa Łąck rozpoczęła się akcja bezpośrednia w zakresie ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych. W związku z realizowaną akcją, lasy Nadleśnictwa Łąck w okresie zwiększonego zagrożenia pożarowego będą monitorowane z wieży przeciwpożarowej znajdującej się na terenie nadleśnictwa. System obserwacji naziemnej ma umożliwić jak najszybsze zlokalizowanie pożaru jak i ugaszenie go jeszcze w zarodku.

Nadleśnictwo Łąck zaliczone jest do II kategorii zagrożenia pożarowego. Do najczęstszych przyczyn powodujących powstanie pożaru zalicza się: celowe podpalenia, nieostrożność ludzka oraz przerzuty z gruntów nieleśnych. Skutkuje to nie tylko stratami przyrodniczo- środowiskowymi ale także materialnymi.