Lista aktualności Lista aktualności

„ZIEMIA-NASZ DOM”

Pod takim hasłem 30 kwietnia br. w Izbie Edukacji Leśnej „Lipowa Ostoja” odbył się finał XIII Konkursu ekologicznego dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Łącku.

Konkurs miał na celu wdrażanie uczniów do właściwego postępowania z odpadami i segregacją śmieci oraz propagowanie zachowań proekologicznych. Został on przeprowadzony w dwóch etapach . Pierwszy odbył się w Szkole Podstawowej, gdzie uczniowie mieli do rozwiązania test z wiedzy ekologicznej. W tej części uczestniczyło 24 uczniów. Do drugiej części finałowej, która odbyła się w Izbie Edukacji Leśnej zakwalifikowało się 5 najlepszych osób. 

Po wykonaniu wszystkich zadań komisja konkursowa w składzie: Mirosława Pietrzak, Piotr Adamiak oraz Bartosz Wasilewski ogłosiła wyniki konkursu. Zwycięzcą został uczeń Mateusz Zgorzelski. Dla wszystkich finalistów biorących udział w konkursie organizatorzy ufundowali nagrody rzeczowe.

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Łącku, przy współudziale Nadleśnictwa Łąck.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.