Lista aktualności Lista aktualności

Często pytacie nas o to czy będąc w lesie można sobie rozpalić w dowolnym miejscu ognisko? Wyjaśniamy wszelkie wątpliwości.

Ogień w lesie można rozpalać tylko w miejscach wyznaczonych przez zarządcę lasu czyli w naszym przypadku przez Nadleśniczego.

Zgodnie z treścią art. 30 ust. 3 Ustawy o lasach w lasach oraz na terenach śródleśnych jak również w odległości do 100m od granicy lasu zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1. rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub Nadleśniczego;

2. korzystania z otwartego płomienia;

3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Niepalenie ognia to więc nie tylko nasz prawny obowiązek ale i społeczna odpowiedzialność.

Czasem mogą zdarzyć się wyjątki i Nadleśniczy pozwala na rozpalenie ogniska np. harcerzom, którzy obozują na terenach leśnych. Organizator jest jednak wtedy zobowiązany do zachowania ostrożności oraz należytego zabezpieczenia miejsca rozpalania ognia.

Każdorazowo, kiedy zobaczysz, że ktoś nielegalnie pali ogień i tym samym naraża siebie i las na niebezpieczeństwo możesz zadzwonić pod numer 112 lub do Nadleśnictwa Łąck.