Lista aktualności Lista aktualności

II October Fest i Hubertus- Zawody Drwali

W dniu 14.10.2023 roku w PGR Koszelew odbył się II October Fest i Hubertus, którego współorganizatorem było Nadleśnictwo Łąck.

Event miał na celu integrację społeczeństwa z myśliwymi, leśnikami i rolnikami oraz prezentację bogatego dorobku kultury łowieckiej, jak i działalności Lasów Państwowych.

Jedną z głównych atrakcji eventu były zawody drwali zorganizowane przez Nadleśnictwo Łąck.

Do wyłonienia zwycięzcy przewidziano przeprowadzenie pięciu konkurencji.:

1. Cięcie krążka kłody pilarką na desce – ocena dokładności przerzynki.

2. Przerąbywanie wałka drewna siekierą na czas

3. Przerzynka kombinowana pilarką na czas

4. Składanie pilarki na czas

5. Przerzynka jednoosobową piłą ręczną wałka drewna na czas.

Każdy z zawodników posiadał uprawnienia do pracy pilarką oraz wyposażenie w sprzęt ochrony osobistej. W zawodach drwale posługiwali się własnym sprzętem i narzędziami.

W przerwie między konkurencjami przeprowadzono zawody dla publiczności. Konkurencja polegała na odcięciu krążka drewna z wałka dwuosobową piłą ręczną.

Gratulujemy  zwycięzcom.

Wszystkie osoby biorące udział w zawodach drwali oraz w konkurencji dla publiczności zostały nagrodzone przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Łąck.