Lista aktualności Lista aktualności

Konsultacje społeczne w sprawie użycia Dimilinu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych na temat użycia środka ochrony roślin o nazwie Dimilin 480 SC do ochrony drzewostanów sosnowych przed brudnica mniszką, barczatką sosnówką, strzygonią choinówką, borecznikiem sosnowcem i osnują gwiaździstą.

Szczegółowe informacje dotyczące  charakterystyki preparatu oraz przebiegu konsultacji pod adresem:   http://www.lodz.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-uzycia-dimilinu#