Lista aktualności Lista aktualności

łódzkie osobliwości przyrodnicze w monografii

„Pomniki przyrody i inne formy ochrony przyrody w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi”, to druga część serii książek poświęconych ochronie przyrody na terenie łódzkiej Dyrekcji.

Upowszechnia wiedzę o wartościach przyrodniczych i kulturowych lasów oraz pokazuje rolę gospodarki leśnej w tworzeniu, przekształcaniu i ochronie tych wartości. Prezentuje przykłady obiektów przyrodniczych i form ich ochrony, podejmowanej z rożnych motywów: prawnego obowiązku ochrony, proekologicznej gospodarki leśnej oraz ogólnej, dobrowolnej dbałości o przyrodę i krajobraz, ze strony obecnych lub dawnych gospodarzy lasów.

I tak w książce znalazły się opisy min. pomników przyrody, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, parków czy obszarów Natura 2000. Tym wyróżniającym się przyrodniczo i kulturowo, z których wiele stanowi ciekawe osobliwości, poświęcono fotografie i szersze opisy.

Przybliża również genezę powstawania tych widowiskowych przyrodniczych form, uwrażliwia i wskazuje ich wyjątkowość, przedstawiając przyrodnicze bogactwo centralnej Polski. Publikacja popularno-naukową, autorstwa prof. Romualda Olaczka, Tadeusza Kurzac oraz Haliny Szpetmańskiej, wydana została przez Oficynę Wydawniczą FOREST.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani niniejszą książką prosimy o kontakt: 24 267 86 21.