Lista aktualności Lista aktualności

Manewry Straży Pożarnej w Soczewce

W dniu 10 maja br. na terenie Leśnictwa Soczewka odbyły się powiatowe manewry straży pożarnej pod kryptonimem „Las Soczewka 2016".

W ćwiczeniach udział wzięli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Płocku oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu płockiego. Łącznie w manewrach uczestniczyło około 20 wozów gaśniczych i ponad 90 strażaków. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie gotowości, sprzętu oraz próba dostarczenia wody na daleką odległość przy użyciu pomp. Doskonalono  także  umiejętności  strażaków  w  procesie  podejmowania  decyzji  w  sytuacji występującego  ryzyka.

W manewrach uczestniczyli także pracownicy Nadleśnictwa Łąck.