Lista aktualności Lista aktualności

Międzynarodowy Dzień Lasów 2016

Każdego roku podczas Międzynarodowego Dnia Lasów, ustanowionego w 2012 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, tłumaczymy, w jaki sposób lasy podtrzymują równowagę ekologiczną oraz chronią ludzi. W tym roku podkreślamy ważną rolę lasów w zaopatrywaniu naszej planety w świeżą wodę potrzebną do życia.

21 marca leśnicy z całego świata będą informować o znaczeniu lasów dla życia każdego człowieka. Jak wylicza ONZ, od lasów uzależniony jest byt 1,6 mld ludzi na świecie, są one domem dla 80 proc. gatunków roślin, zwierząt i grzybów. W Polsce w środowisku leśnym występuje aż 32 tys. gatunków flory i fauny, czyli 65 proc. wszystkich gatunków u nas spotykanych. Lasy pełnią również ważną funkcję „pochłaniacza" dwutlenku węgla, np. drzewa w polskich lasach mogą zmagazynować aż 900 mln ton węgla.

Co roku w Polsce leśnicy sadzą 500 mln nowych drzew. Młode drzewa pochłaniają znacznie więcej CO2 niż stare. Lasy zatrzymują też wodę, przeciwdziałając powodziom. Dzięki realizowanemu przez Lasy Państwowe programowi tzw. małej retencji lasy na terenach nizinnych magazynują ponad 42 mln m sześc. wody. Natomiast górskie potoki, oczka i jeziorka zatrzymują ok. 1,5 mln m sześc. wody.

https://www.youtube.com/watch?v=nImU60BhTHw