Lista aktualności Lista aktualności

Narada NTG

W dniu 5.02.2014 odbyła się Narada Techniczno Gospodarcza - kolejny etap w zatwierdzaniu Planu Urządzania Lasu na lata 2014-2023

Plan Urządzania Lasu (w skrócie PUL) jest dokumentem, który opisuje wszystkie niezbędne zabiegi do wykonania w lesie. Obowiązuje przez 10 lat, a jego wagę podkreśla osoba Ministra Środowiska zatwierdzającego dokument.

Jak powstaje PUL

Sporządzenie PUL trwa około 2 lat. Na okres ten składką się prace terenowe, podczas których taksatorzy (osoby wykonujące taksację, czyli pomiary w lesie) wykonują pomiary oraz mapy drzewostanów, oraz prace kameralne polegające na opracowaniu wyników. Następnie w ramach konsultacji społecznych odbywają się narady, podczas których zainteresowane strony mogą zgłaszać zastrzeżenia oraz poprawki do PUL

Prezentacja wyników

W dniu 5.02.0214 Odbyła się Narada Techniczno Gospodarcza, której celem była prezentacja przyszłego Planu Urządzenia Lasu na lata 2014-2023. W śród uczestników spotkania, oprócz pracowników Nadleśnictwa Łąck znaleźli się przedstawiciele Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z Warszawy, RDLP w Łodzi, Gmin: Łąck, Gąbin oraz Iłów, przedstawiciel PSP, Zakładu Usług Leśnych REDPOL przedstawiciele przemysłu drzewnego właściciel firmy STAROPOL oraz koordynator zakupów drewna IP Kwidzyn.