Lista aktualności Lista aktualności

Nowy samochód patrolowo-gaśniczy

Nadleśnictwo Łąck od 1 marca br. użytkuje nowy samochód patrolowo-gaśniczy.

Pojazd zakupiony w ramach projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów". Zakup został dofinansowany z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Pojazd wykorzystywany jest do patrolowania, samodzielnego gaszenia pożarów lasu w fazie początkowej oraz dogaszania pożarzysk. Patrole odbywają się w okresie podwyższonego zagrożenia pożarowego, trwającego od marca do października.

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć pod adresem: http://www.ckps.lasy.gov.pl/o-projekcie3