Lista aktualności Lista aktualności

Ocena produkcji szkółkarskiej - 2014

Lasy Państwowe w miejsce wyciętych drzew zobligowane są do posadzenia nowych. Sadzonki produkuje się na szkółce leśnej. Aby dobrze wywiązać się ze swojego zadania produkcja szkółkarska musi być odpowiednio nadzorowana.

Jednym z etapów kontroli jakości prac szkółkarskich jest przeprowadzenie komisyjnej oceny produkcji szkółkarskiej. Dokonuje się jej co roku, wg stanu na 15 listopada. Polega ona na lustracji terenowej zasiewów na szkółce, policzeniu sadzonek oraz sprawdzeniu ich jakości. Dzięki tym pracom leśnicy są w stanie oszacować wielkość produkcji materiału sadzeniowego w nadchodzącym roku. Jej wyniki wpływają tez na określenie kosztów produkcji.

Konieczność przeprowadzenia w.w. oceny wynika z wytycznych zgromadzonych w "Zasadach Hodowli Lasu", czyli ze zbioru podstawowych wskazówek, którymi kierujemy się w całym procesie hodowli lasu.