Lista aktualności Lista aktualności

Porozumienie w sprawie współpracy partnerskiej

Nadleśnictwo Łąck w dniu 9 kwietnia 2021 roku, zawarło porozumienie o współpracy partnerskiej z Zespołem Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom  edukacyjno – ekologicznym,  Nadleśnictwo Łąck Lasy Państwowe i Zespół Szkół im. St. Staszica zawarły  porozumienie, którego celem jest podniesienie świadomości uczniów w zakresie ochrony przyrody, dbałość o estetykę otoczenia, poszanowania i ochrony zasobów naturalnych oraz promowania zachowań proekologicznych wśród uczniów.