Lista aktualności Lista aktualności

UWAGA ZWIERZĘTA NA DRODZE

Apelujemy do wszystkich kierowców, aby zachowali szczególną ostrożność i rozwagę podczas prowadzenia pojazdów na drogach.

Pamiętajmy!! Że w pobliżu wszystkich dróg, zwierzyna wolnożyjąca przebywająca na gruntach polnych i leśnych, może przechodzić przez szlak komunikacyjny w różnych miejscach.

Coraz częściej słyszymy o różnych wypadkach samochodowych z udziałem dzikich zwierząt, części z nich można byłoby uniknąć zachowując większą ostrożność na drodze.

Bardzo często drogi, przez które przebiega szlak migracji dzikich zwierząt oznakowane są znakiem ostrzegawczym (A-18b).

Wypadki z udziałem zwierząt leśnych mają najczęściej miejsce w godzinach wieczornych i wczesno-porannych, kiedy zwierzęta wykazują największą aktywność.