Lista aktualności Lista aktualności

Zagadkowe oznaczenia w lesie

Spacerując leśnymi ścieżkami bardzo często natrafiamy na różne znaki, które stanowią nie lada zagadkę. Widoczne na drzewach kropki, kreski i strzałki w różnych kolorach nie znalazły się tam przypadkowo, a każda z nich coś oznacza.

 • Słupki oddziałowe - ułatwiają orientację w lesie. Występują w formie słupa kamiennego lub betonowego, umieszczonego przy skrzyżowaniu linii oddziałowych i ostępowych. Słupki wkopuje się w południowo zachodnim narożniku oddziału, a numery na nich umieszczone są numerami oddziałów.
 • Linie oddziałowe - sztucznie wycięte pasy, biegnące w kierunku północ- południe, będące dłuższymi bokami prostokątów tworzących oddziały.   
 • Gospodarczy drzewostan nasienny - drzewostan właściwego pochodzenia i dobrej jakości, dostarczający nasiona na potrzeby danej jednostki. Jego granice wyznacza się zółtymi przerywanymi opaskami o szerokości 5 cm namalowanymi na wysokości 1,5 metra na drzewach skrajnych i granicznych.
 • Drzewa mateczne- drzewa najlepszej jakości wykorzystywane do pozyskania leśnego materiału rozmnożeniowego. Każde drzewo mateczne posiada swój numer, który wpisany jest do Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego BNL. W pobliżu drzewa matecznego wyznacza się 4 drzewa porównawcze i opisuje jasnożółtymi cyframi 1-4.  Opaska na drzewie matecznym ma szerokość 5 cm i jest pomalowana jasnożółtą farbą na wysokości 1,5 metra.
 • Partie kontrolne występowania brudnicy mniszki - powierzchnie na których dokonuje się kontroli występowania brudnicy mniszki. Podczas kontroli ocenia się stopień zagrożenia drzewostanów iglastych w wieku powyżej 20 lat. Polega ona na obserwacji samic na drzewach oraz wykładaniu pułapek feromonowych do odłowu samców brudnicy mniszki.  

Podczas leśnych wędrówek możemy natknąć się też na inne tablice:

 • Tablice wskazującą drogę pożarową.
 • Tablicę oznaczającą kierunek poruszania się na ścieżce przyrodniczej.
 • Punkt czerpania wody.
 • Do Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego.
 • Oznaczenie szlaku rowerowego.
 • Tablica informacyjna  „Teren leśny monitorowany".