Lista aktualności Lista aktualności

ZAGROŻENIE POŻAROWE

Wszystkie przypadki pojawiającego się ognia na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Łąck, prosimy jak najszybciej zgłaszać do Punktu Alarmowo – Dyspozycyjnego w Łącku : tel. 600 899 363, 0 24 261 40 01/02 lub do Straży Pożarnej: 998, 112.

W dniu 16.03.2015r na terenie Nadleśnictwa Łąck rozpoczęła się akcja bezpośrednia  w zakresie ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych. W związku z realizowaną akcją, lasy Nadleśnictwa Łąck w okresie zwiększonego zagrożenia pożarowego będą monitorowane z wieży przeciwpożarowej znajdującej się na terenie nadleśnictwa. System obserwacji naziemnej ma umożliwić jak najszybsze zlokalizowanie pożaru jak i ugaszenie go jeszcze w zarodku.

ZAPLECZE SPRZĘTOWE

Wykaz obiektów o znaczeniu przeciwpożarowym na terenie Nadleśnictwa:

- Wieża radiowo - obserwacyjna przy Nadleśnictwie Łąck

- Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (w skrócie PAD) znajdujący się przy siedzibie Nadleśnictwa. W trakcie akcji bezpośredniej przeszkolony pracownik pełni w nim dyżur całodobowy.

- Stacja meteorologiczna w leśnictwie Podgórze

- Zbiornik p.poż Wola Łącka

- Sieć dróg przeciwpożarowych oraz punktów czerpania wody

- Baza sprzętu p.poż w leśnictwie Podgórze

- Samochód patrolowy - TOYOTA HILLUX

ZAGROŻENIE POŻAROWE

Nadleśnictwo Łąck zaliczone jest do II kategorii zagrożenia pożarowego. Do najczęstszych przyczyn powodujących powstanie pożaru zalicza się: celowe podpalenia, nieostrożność ludzka oraz przerzuty z gruntów nieleśnych. Skutkuje to nie tylko stratami przyrodniczo- środowiskowymi ale także materialnymi.

Aktualny stopień zagrożenia pożarowego podawany jest na stronach IBL w trakcie trwania akcji bezpośredniej.

 
oraz