Lista aktualności Lista aktualności

Zagrożenie pożarowe 2016

Wszystkie przypadki pojawiającego się ognia na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Łąck, prosimy jak najszybciej zgłaszać do Punktu Alarmowo – Dyspozycyjnego w Łącku : tel. 600 899 363, 0 24 261 40 01/02 lub do Straży Pożarnej: 998, 112.

Z dniem 15 marca 2016r  zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi rozpoczęła się na terenie Nadleśnictwa Łąck akcja bezpośrednia z zakresu ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych. W związku z realizowaną akcją, lasy Nadleśnictwa Łąck w okresie zwiększonego zagrożenia pożarowego będą monitorowane z wieży przeciwpożarowej znajdującej się na terenie nadleśnictwa. System obserwacji naziemnej ma umożliwić jak najszybsze zlokalizowanie pożaru jak i ugaszenie go jeszcze w  zarodku.                                                                                                       

ZAGROŻENIE POŻAROWE

Nadleśnictwo Łąck zaliczone jest do II kategorii zagrożenia pożarowego. Do najczęstszych przyczyn powodujących powstanie pożaru zalicza się: celowe podpalenia, nieostrożność ludzka oraz przerzuty z gruntów nieleśnych. Skutkuje to nie tylko stratami przyrodniczo- środowiskowymi ale także materialnymi.