Lista aktualności Lista aktualności

Zakończenie akcji bezpośredniej

W dniu 29. września na polecenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi na terenie Nadleśnictwa Łąck zakończyła się "akcja bezpośrednia" z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Trwająca od 14 marca "akcja bezpośrednia" polegała na stałym monitorowaniu lasu w okresie zwiększonego zagrożenia pożarowego z wieży przeciwpożarowej znajdującej się na terenie nadleśnictwa. Ponadto czynny był w tym okresie Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (w skrócie PAD) który czynny przez cały dzień był pierwszą komórką ostrzegawczą w wypadku pożaru. Leśniczowie oraz podleśniczowie na zmiany pełnili dyżury w swoich leśnictwach będąc w pełnej dyspozycyjności przez okres 24 godzin. Ponadto w pełnej gotowości znajdował się samolot patrolowo-gaśniczy mogący w ciągu kilkunastu minut interweniować w sytuacji poważnego zagrożenia.

Z dumą możemy Państwu zakomunikować, że w okresie "akcji bezpośredniej" na terenie Nadleśnictwa Łąck nie odnotowano żadnego pożaru lasu.

Mając na uwadze, że 9 na 10 pożarów wybucha z winy człowieka dziękujemy serdecznie za odpowiedzialne zachowanie podczas przebywania w lesie. Mamy też nadzieję, że taki sam wynik powtórzymy za rok.