Lista aktualności Lista aktualności

ZAWODY NA NAJLEPSZEGO DRWALA ROZSTRZYGNIĘTE

14 lutego br. w Nadleśnictwie Łąck po raz kolejny odbyła się weryfikacja ZUL. Podczas niej, jak co roku wybrano najlepszego drwala pracującego na terenie Nadleśnictwa.

Głównym celem weryfikacji było przypomnienie zasad bezpieczeństwa, wobec narastającej liczby śmiertelnych wypadków podczas ścinki drzew w Lasach Państwowych. Motywacją dla uczestników była szansa na sprawdzenie siebie i rywalizacja. Każdy pilarz, po ścięciu drzewa, był oceniany przez komisję. Kryterium oceny stanowiły następujące elementy: wyposażenie drwala w sprzęt ochrony osobistej, technika ścinki ( głębokość rzazu podcinającego, szerokość zawiasy, wysokość progu) oraz utrzymanie przyjętego kierunku obalania.

Po przeprowadzonej weryfikacji wytypowano trzech najlepszych drwali, którzy rozegrali między sobą finał.

Pierwsze miejsce Pan Jan Olejniczak

Drugie miejsce  Pan Dariusz Wenderlich

Trzecie miejsce  Pan Łukasz Cichosz