Lista aktualności Lista aktualności

Zawody na najlepszego drwala rozstrzygnięte

15 marca br. w Nadleśnictwie Łąck po raz kolejny odbyła się weryfikacja ZUL. Podczas niej, jak co roku wybrano najlepszego drwala pracującego na terenie Nadleśnictwa.

Głównym celem weryfikacji było przypomnienie zasad bezpieczeństwa, wobec narastającej liczby śmiertelnych wypadów podczas ścinki drzew w Lasach Państwowych. Pilarze mieli również możliwość podniesienia swoich umiejętności, dzięki obecności doświadczonego, wykwalifikowanego drwala. Bazując na wieloletnim doświadczeniu przekazał on szereg praktycznych uwag, korygował błędy techniczne oraz zaprezentował prawidłową technikę ścinki drzew trudnych i niebezpiecznych. Motywacją dla uczestników była też szansa na sprawdzenie siebie i rywalizacja. Każdy pilarz, po ścięciu drzewa, był oceniany przez komisję. Kryterium oceny stanowiły następujące elementy: wyposażenie drwala w sprzęt ochrony osobistej, technika ścinki ( głębokość rzazu podcinającego, szerokość zawiasy, wysokość progu) oraz utrzymanie przyjętego kierunku obalania.

Po przeprowadzonej weryfikacji wytypowano trzech najlepszych drwali, którzy rozegrali między sobą finał. Pierwsze miejsce zajął Pan Tadeusz Zalewski – Konsorcjum „LAS BÓR”, drugie – Pan Tomasz Kamiński ZUL „Usługi Leśne Tomasz Kamiński”, a trzecie – Pan Mariusz Błaszkiewicz – ZUL „Dariusz Bujarski”.