Lista aktualności Lista aktualności

Zimowe liczenie zwierzyny

27 lutego br. na terenie Nadleśnictwa Łąck odbyła się inwentaryzacja zwierzyny przeprowadzona metodą tyraliery. Uzyskana wiedza pozwoli sporządzić rzetelny Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany na lata 2017-2027.

W jaki sposób wykonywane jest liczenie? Wzdłuż trzech boków wybranego pędzenia w odległości 100 metrów od siebie rozstawieni są obserwatorzy. Ich zadaniem jest policzenie zwierzyny, która będzie przebiegała pomiędzy nimi. Wzdłuż czwartego boku oddziału ustawiona zostaje linia naganiaczy, która jest ruchoma. Linia ta przesuwa się w głąb powierzchni na całej szerokości, dlatego wszystkie zwierzęta są zmuszone do opuszczenia wyznaczonego terenu, a zarazem zostaną policzone przez obserwatorów.  Podczas pędzeń zaobserwowano jelenie, sarny, dziki, łosie, lisy, zające oraz daniele. W liczeniu zwierzyny wzięli udział nie tylko leśnicy ale także myśliwi oraz zakłady usług leśnych.