Katalog drewna opałowgo - Nadleśnictwo Łąck Katalog drewna opałowgo - Nadleśnictwo Łąck

LIPA

Surowiec rzeźbiarski, niezbyt chętnie poszukiwany jako opał.

Drewno lipowe ma niezwykłe znaczenie dla kultury i sztuki, mniejsze zaś dla ciepłownictwa ze względu na swoją niska wartość opałową porównywalną do gatunków iglastych i gęstość na poziomie 0,49 g/cm3 Na plus - drewno podczas spalania nie strzela jak sosna, a przy porównywalnej cenie jest dla niej ciekawa alternatywą. Idealne do przepalania w okresie wiosennym i jesiennym - szybko się rozpala i nagrzewa piec, czyste przy spalaniu - nie zanieczyszcza przewodów kominowych.

Ciekawostka

  • W lesie spotykamy dwa gatunki lipy: Lipa drobnolistna   Tilia cordata   – łac.   tilia    „lipa"; łac.  cordatus  „sercowaty,  w kształcie serca" (odniesienie do kształtu liści) oraz Lipa Szerokolistna   Tilia platyphyllos   – łac.   tilia    „lipa"; gr.  platyphyllo s „szerokolis  tny", od gr. platys „szeroki" i gr. ph yllon „liść"
  • Lipę drobnolistną łatwo odróżnić od lipy szerokolistnej po barwie włosków w kątach nerwów na spodniej stronie liścia. U lipy drobnolistnej włoski są brązowawe, a u szerokolistnej mają kolor biały.