Nadleśnictwo Łąck - Biuro czynne w godzinach 7:00 - 15:00 Nadleśnictwo Łąck - Biuro czynne w godzinach 7:00 - 15:00

Siedziba Nadleśnictwo Łąck
Nadleśnictwo Łąck
24 261 40 01
24 267 86 30

ul. Lipowa 4  

09-520 Łąck  

Nadleśniczy
Lucjan Żukowski
24 267 86 11
Zastępca Nadleśniczego
Alfred Mesjasz
24 267 86 13
Inżynier nadzoru
Piotr Błoński
24 267 86 26
Główny Księgowy
Iwona Miszczykowska
24 267 86 16
Sekretarz Nadleśnictwa
Jerzy Karasek
24 267 86 28

Dział Gospodarki Leśnej

Magdalena Grabska
Specjalista Służby Leśnej ds.użytkowania lasu i marketingu drewna
Tel.: 24 267 86 15
Aneta Brożek
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. Zagospodarowania Lasu
Tel.: 24 267 86 38
Katarzyna Geisler
Referent ds. Stanu posiadania
Tel.: 24 267 86 24
Joanna Matusiak
Specjalista Służby Leśnej ds. Ewidencji drewna
Tel.: 24 267 86 14
Bartosz Wasilewski
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. Ochrony Lasu i Edukacji Leśnej
Tel.: 24 267 86 21

Dział Księgowo - Finansowy

Starszy specjalista Służby Leśnej ds. planowania i płac
Tel.: 24 267 86 20
Magdalena Bobowska
Księgowa
Tel.: 24 267 86 19
Kinga Pietrzak
Księgowa
Tel.: 24 267 86 25

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Marcel Sobierajski
Specjalista Służby Leśnej ds. inwestycji, remontów i zamówień publicznych.
Tel.: 24 267 86 23
Justyna Pawlikowska
Specjalista Służby Leśnej ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 24 267 86 18
Monika Świtalska
Sekretarka
Tel.: 24 261 86 30

Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych

Emilia Frydrysiak
Specjalista ds pracowniczych
Tel.: 24 267 86 17

Posterunek Straży Leśnej

Leszek Podkański
Komendant Staży Leśnej
Tel.: 24 267 86 22
Radoslaw Kosiński
Strażnik Leśny
Tel.: 24 267 86 22

 

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Nadleśnictwa Łąck
nr. telefonu: 600 899 363  lub 24 261 40 01  
mail:  pad.lack@lodz.lasy.gov.pl

 

 

 

Nadleśnictwo posiada konta w następujących bankach:

BNP Paribas Bank Polska S.A. 09 2030 0045 1110 0000 0015 8150

Bank BS Stara Biała O/Łąck 15 9038 1014 2600 4170 2000 0010

 

NIP Nadleśnictwa

774 000 69 02