SITLiD koło Nadleśnictwo Łąck SITLiD koło Nadleśnictwo Łąck

Zjazd Delegatów kół

W dniu 26 lutego 2014 roku odbył się XXII Zjazd Delegatów Kół Oddziału w Łodzi

Zjazd poprzedzony był prelekcją kolegi Arkadiusz Kuliberdy pt. "Mała retencja na przykładzie Nadleśnictwa Kolumna".

 1. Następnie zjazd przebiegał wg. poniższego programu:
 2. Otwarcie zjazdu
 3. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
 5. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad
 6. Wybór komisji: uchwał i wniosków oraz mandatowo-wyborczej
 7. Sprawozdanie ustępującego Zarządu
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 10. Dyskusja
 11. Glosowanie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 12. Wybory
 • członków i z-ców członków Zarządu Oddziału
 • komisji rewizyjnej
 • sądu koleżeńskiego
 • przewodniczącego Zarządu Oddziału
 • delegatów na Zjazd Krajowy SITLiD
 • delegatów do Rad Wojewódzkich NOT

13. Przyjęcie wniosków i uchwał                                                                                                                     14. Zamknięcie obrad