Lista aktualności Lista aktualności

Nadleśnictwo Łąck ogłasza chęć zakupu lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia

.

Jeżeli jesteście Państwo właścicielami lasów lub gruntów, które są przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy, zapraszamy do złożenia oferty sprzedaży Państwa nieruchomości Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Łąck.

W pierwszej kolejności jesteśmy zainteresowani zakupem nieruchomości, przylegających lub będących w bliskim sąsiedztwie gruntów w naszym zarządzie, regulujących granicę polno-leśną naszych kompleksów. Czy państwa nieruchomość przylega do gruntów w zarządzie LP, łatwo sprawdzić na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy (mapy BDL / mapa form własności)

Możemy nabyć lasy i grunty do zalesienia które bezpośrednio nie sąsiadują z gruntami w naszym zarządzie, pod warunkiem że ich lokalizacja i powierzchnia ( dostęp do drogi publicznej, zagospodarowanie terenu) umożliwią prowadzenie na nich racjonalnej gospodarki leśnej. Przyjmujemy w takich przypadkach również oferty zbiorcze od kilku właścicieli sąsiadujących ze sobą działek.

Możemy nabyć tylko i wyłącznie nieruchomości o uregulowanych stanie prawnym (posiadające księgę wieczystą), nie objęte roszczeniami, obciążeniami a ich granice nie mogą być kwestionowane. Nie jesteśmy zainteresowani zakupem współwłasności chyba, że wszyscy współwłaściciele wyrażając chęć sprzedaży.

Jesteście Państwo zainteresowani? Proszę w pierwszej kolejności o przesłanie do nadleśnictwa pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną podstawowych informacji o Państwa nieruchomości czyli: - adresu administracyjnego,

- oznaczenie księgi wieczystej nieruchomości.

Każdą ofertę będziemy analizować i podejdziemy do niej indywidualnie.

W przypadku, gdy wyrazimy zainteresowanie zakupem Państwa nieruchomości, skontaktujemy się z Państwem oraz poprosimy o przesłanie pozostałych dokumentów.

Ewentualny kontakt telefoniczny pod nr (24) 261 40 01