Wydawca treści Wydawca treści

Kapliczki nadrzewne

Charakterystycznym i unikatowym zjawiskiem na terenie Nadleśnictwa Łąck jest zawieszanie przez pielgrzymów płockich zmierzających corocznie do Częstochowy nadrzewnych kapliczek.

Przez wiele lat trasa corocznych pielgrzymek przebiegała przez tereny leśnictwa Jastrząbek. Jednakże w związku z nałożonymi zakazami wstępu do rezerwatów, lokalizacją prac w lesie oraz innymi czynnikami mogącymi zagrażać zdrowi pątników trasę zmieniono. Do dzisiaj jednak mieszkańcy przylegających do lasu miejscowości opiekują nadrzewnymi kapliczkami chroniąc je przed zniszczeniem.

Z kapliczkami związana jest jeszcze jedna ciekawa historia. Otóż, drzewo, które ma zawieszoną kapliczkę w dawnych czasach uważane było za poświęcone i nie mogło być ścięte. Drwale opowiadali sobie przeróżne historie o nieszczęściach spotykających tych, którzy na takie drzewo podnosili siekierę. W związku z powyższym takie drzewa dorastały do bardzo sędziwego wieku i można przypuszczać, że wiele pomników przyrody posiadało kiedyś zwieszoną na sobie kapliczkę.