Lista aktualności Lista aktualności

Zakaz wstępu do lasu z powodu uszkodzenia drzewostanów przez silny wiatr

Decyzją nr 5 / 2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łąck z dnia 02 lutego 2022 r. został wprowadzony okresowy zakaz wstępu do lasu z powodu uszkodzenia drzewostanów przez silny wiatr na terenie Nadleśnictwa Łąck.

Jednocześnie  traci moc Decyzja nr 18 / 2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łąck z dnia 21 lipca 2021 r.

Apelujemy o zachowanie ostrożności i nie wchodzenie do uszkodzonego przez wiatr lasu. Wiele drzew jest niebezpiecznie pochylonych, a w koronach innych tkwią połamane gałęzie i konary, które w każdej chwili mogą spaść na ziemię.