Wydawca treści Wydawca treści

Historia Nadlesnictwa Łąck

Nadleśnictwo Łąck jest jednym z najstarszych nadleśnictw w Polsce. Istniejemy już prawie 95 lat - jesteśmy więc starsi niż same Lasy Państwowe

Po odzyskaniu niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską Rada Regencyjna, będąca instytucją pełniącą rolę polskiego rządu, powierzyła organizacje struktur lasów Ministerstwu Rolnictwa i Dóbr Koronnych. Ministerstwo w dniu 13 listopada 1918 roku dokonało pierwszego oficjalnego leśnego podziału administracyjnego w powojennej Polsce. Wówczas to Nadleśnictwo Łąck zostało wydzielone w granicach Zarządu Okręgowego Dóbr Państwowych w Warszawie, zwanym później Okręgowym Zarządem Lasów Państwowych. Jednak oficjalnie źródła podają rok 1919 lub 1920 jako początek powstania Nadleśnictwa.

Okres dwudziestolecia

Pracownicy Nadleśnictwa - lata 20-tePracownicy Nadleśnictwa - rok 1928

 

 

 

 

 

 

 

 

W latach 20-tych ubiegłego wieku Nadleśnictwo liczyło 5 leśnictw: Podgórze, Kiełpień, Zdwórz, Korzeń i Choinek. Na północy graniczyło z nowo utworzonym w tym samym roku Nadleśnictwem Państwowym Góry, a od wschodu z lasami miasta Gąbin. Na południu oraz południowym zachodzie granica biegła kolejno wzdłuż majątków Szczawin Kościelny, Trębki oraz dalej z lasami miasta Gostynin, na  zachodnie zaś z majątkiem Lucień. powierzchnia objęta zarządem wynosiła 9530,94 ha

II woja światowa
W latach 1919-1923 Nadleśnictwo posiadało 2 cegielnie zatrudniające 6 pracowników, które w ciągu 4 lat wyprodukowały 142980 tys. sztuk cegieł oraz torfiarnie dającą prace 34 osobom i wyrabiającą 1218 mp torfu

Wybuch II Wojny Światowej zastopował odbudowę i reformę lasów wyniszczonych działaniami zaborców. Działania wojenne nie ominęły terenów Nadleśnictwa. Okoliczne lasy były świadkami bohaterskich szarż polskich żołnierzy ale także stały się miejscami ich wiecznego snu. O wydarzeniach tych nie pozwalają zapomnieć ukryte wśród leśnej gęstwiny pomniki oraz mogiły nie tylko dzielnych żołnierzy ale przede wszystkim zwykłych mieszkańców okolicznych miast i wsi.

Czasy powojenne - czasy zmian terytorialnych

Powojenna historia Nadleśnictwa Łąck to powolna praca na rzecz odbudowy terenów zniszczonych przez okupację. Według „szacunku szkód wojennych" w czasie wojny wyrąbano całkowicie 177 ha drzewostanów wszystkich klas wieku oraz przetrzebiono drzewostany na powierzchni 1933 ha.

W roku 1953 powstało Nadleśnictwo Gostynin, któremu Nadleśnictwo Łąck przekazało 4 leśnictwa: Szczawin, Sokołów, Trębki i Skrzany oraz prawdopodobnie Kruk.

W 1959 roku  nastąpiło sporządzenie planu urządzania na dziesięciolecie 1959-69, według  którego Nadleśnictwo Łąck weszło w skład Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych Siedlcach i składało się z 6 leśnictw i gospodarstwa rybackiego. W 1969 przyłączono do Nadleśnictwa Łąck uroczysko Jastrząbek o powierzchni ponad tysiąca hektarów ze zlikwidowanego Nadleśnictwa Góry, którego do końca istnienia nadleśniczym pozostał inż. Bolesław Kośmider, adiunkt w Nadleśnictwie Łąck w latach 1950-51 a następnie nadleśniczy Nadleśnictw Płock.

Lata 70-te - kierunek Pracownicy Nadleśnictwa - lata 1984 wschód

W roku 1978 przeprowadzono kolejną reorganizację na mocy której Nadleśnictwo  Łąck zyskało cześć dawnego Nadleśnictwa Duninów (leśnictwo Soczewka) powiększając obręb Łąck, a także część Nadleśnictwa Głowno oraz Nadleśnictwo Iłów, które wraz z leśnictwem Gąbin utworzyły drugi obręb- Gąbin. Ostatnim nadleśniczym likwidowanego Nadleśnictwa Iłów był mgr inż. Stanisław Lankauf, późniejszy inspektor obwodowy.

Nowy nadleśniczy - nagły wzrost

W 1979 roku na stanowisko nadleśniczego został przyjęty mgr inż. Waldemar Sieradzki. Jego zatrudnienie zapoczątkowało złote lata Nadleśnictwa, w których to Nadleśnictwo zatrudniano prawie 200 osób, dysponowało ogromną bazą sprzętową i zapleczem gospodarczym stając się jednym z najlepszych nadleśnictw w RDLP Łódź pod względem ekonomicznym jak i organizacyjnym. Wówczas także zostało utworzone stanowisko zastępcy nadleśniczego.

Nadanie sztandaru - 22.09.1984Nagroda dla najlepszego Nadleśnictwa

 

 

 

 

 

 

Historia nowożytna

Lata 90-te to okres ogromnych zmian w Lasach Państwowych, zmian, które nie ominęły Nadleśnictwa Łąck. Reorganizacja kadr, prywatyzacja usług leśnych, likwidacja wielu działów Nadleśnictwa zmieniła strukturę zatrudnienia oraz sposób zarządzania nadleśnictwem. Komputeryzacja na zawsze miała zmienić sposób pracy w Nadleśnictwie zmuszając pracowników do ciągłej nauki i rozwoju

Dziś Nadleśnictwo Łąck liczy sobie 94 lata i mimo swojego pełnego wieku nadal zachwyca gości swoim niewątpliwym urokiem i dostojnością drzewostanów. Oprócz działalności produkcyjnej nadleśnictwo prowadzi zajęcia edukacyjne oraz gospodaruje na wodach jeziora Łąckiego Dużego.