Wydawca treści Wydawca treści

Leśnictwo Jastrząbek

Pierwsze wzmianki o leśnictwie Jastrząbek pojawiają się w XIX wieku. Według A. Połujańskiego ("Opisanie lasów Królestwa Polskiego w roku 1854") w roku 1852 tak nazywano leśnictwo lasów rządowych (początkowo było to leśnictwo Gostynin z siedzibą w Jarząbku, później zaś Jastrząbek), w którego skład wchodziły trzy straże: Korzeń -1 939 mórg, Drześno - 3 042 mórg i Soczewka - 4 637 mórg powierzchni.

Obecne leśnictwo Jastrząbek powstało  prawdopodobnie około roku 1969, kiedy to „Uroczysko Jastrząbek" zostało przejęte przez Nadleśnictwo Łąck w wyniku likwidacji  Nadleśnictwa Góry.  Nazwa uroczyska, a co za tym idzie  leśnictwa, pochodzi od nieistniejącej już dziś wsi Jastrząbek, położonej  między wsiami Popłacin i Soczewka.

Powierzchnia leśnictwa wynosi 1783,13 ha, co sprawia, że jest to największe leśnictwo Nadleśnictwa Łąck. Ostatnie zmiany powierzchniowe miały miejsce w roku 2000, kiedy to do Jastrząbka przyłączono około 330 ha gruntów, pochodzących ze zlikwidowanego Leśnictwa Sendeń (tzw. kompleks Sendeń) oraz w roku 2012 – przejęcia 6,20 ha lasu po byłej jednostce wojskowej (kompleks „Krzywy Borek").

Administracyjnie grunty l-ctwa  położone są na terenie gmin Nowy Duninów i Łąck oraz Miasta Płocka. Od strony południowo-zachodniej leśnictwo graniczy z gruntami administrowanymi przez Nadleśnictwo Gostynin.

Powierzchnia leśnictwa wynosi 1783,13 ha, co sprawia, że jest to największe leśnictwo Nadleśnictwa Łąck Urozmaicona rzeźba terenu, będąca skutkiem przejścia lodowca sprawia, że są to obszary bardzo malownicze i różnorodne przyrodniczo.  Świadczy o tym fakt ustanowienia na terenie l-ctwa dwóch rezerwatów: rezerwatu Jastrząbek uznanego w roku 1987 r. oraz istniejącego od 2008r. rezerwatu „Jezioro Drzesno".  Na szczególną uwagę zasługuje rezerwat „Jastrząbek". Na jego terenie można podziwiać Jezioro Sendeń, powstałe po niegdysiejszych wyrobiskach torfu oraz  stare drzewostany modrzewiowe,  będące efektem zalesień  prowadzonych przez Niemców podczas II wojny światowej. Do dziś  można tam oglądać pozostałości po dawnych osadach ludzkich wsi Jeziórkowo  czy Sendeń Jeziórki, które zostały przez Niemców wysiedlone i przeznaczone pod zalesienie. Pozostałością z czasów wojny są także liczne roby przeciwpancerne przecinające we wszystkich kierunkach leśnictwo.

Inne formy ochrony przyrody znajdujące się na terenie l-ctwa to: 14 pomników przyrody, dwa użytki ekologiczne i obszar „Natura 2000", który obejmuje powierzchnie około 400 ha. Do najciekawszych pomników przyrody należy jedyny w całym n-ctwie pomnikowy modrzew oraz lipa składająca się z pięciu odnóg. Pomnik przyrody - leśnictwo Jastrząbek

Cały teren l-ctwa zaliczony jest do Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. W leśnictwie dominującym typem siedliskowym lasu  jest  bór mieszany świeży oraz las mieszany świeży, co za tym idzie najwięcej jest tu d-stanów sosnowych  z mniejszą lub większą domieszką dębu oraz innych gatunków liściastych,  takich jak brzoza, lipa, grab i bardzo rzadko świerk.  Nie brakuje również żyznych siedlisk lasowych (las świeży, las wilgotny) i olsów na terenach podmokłych. W kompleksie „Sendeń" można podziwiać stare  d-stany  sosnowe z drugim piętrem bukowym (pięknie przebarwiającym się jesienią). Buk ten został wprowadzony kilkadziesiąt lat temu sztucznie,  celem wzbogacenia jednolitych d-stanów sosnowych i, mimo tego że znajduje się poza granicami  swego naturalnego zasięgu, czuje się tutaj świetnie.

Z chronionych gatunków roślin występują tu: kopytnik pospolity, paprotka zwyczajna, przylaszczka pospolita, widłak spłaszczony, widłak goździsty, widłak jałowcowaty, bluszcz pospolity oraz na terenach bagiennych rosiczka okrągłolistna, bobrek trójlistkowy i grzybień biały (na powierzchni zbiorników wodnych).Rosiczka nad jeziorem SendeńBogactwo świata roślin niesie za sobą bogactwo świata zwierząt, których w tym leśnictwie nie brakuje.  Codziennym widokiem są tutaj sarny, daniele, jelenie, dziki a nawet  łosie. Niestety obecność zwierzyny płowej, a raczej zbyt dużej jej ilości, nie pozostaje bez konsekwencji dla leśnych upraw i młodników. Obecnie, w celu ochrony przed szkodami od zwierzyny (zgryzanie, spałowanie),  zdecydowana większość nowych nasadzeń  wymaga ogrodzenia. Innym problemem w leśnictwie są szkody powstałe z tytułu obecności bobra.  Kilka lat temu bóbr zadomowił się na rowach melioracyjnych l-ctwa skutecznie zmieniając gospodarkę wodną okolicznych terenów za pomocą budowanych  przez siebie tam.  Efektem jego działalności są zgryzione, a właściwie wycięte uprawy dębowe i podtopione d-stany. W roku 2013 podjęto decyzję o wyłączeniu z produkcji i pozostawieniu do naturalnej sukcesji terenów o łącznej powierzchni ok. 5 ha, gdzie szkody spowodowane przez bobra były największe. Z ciekawszych gatunków ptaków, które można spotkać na terenie l-ctwa, należy wymienić dudka, dzięcioła czarnego, dzięcioła zielonego i bielika, który czasami przylatuje tutaj, by się pożywić. Prawdziwym rarytasem jest spotkanie w lesie rysia lub wilka, które  przechodzą przez Jastrząbek w drodze  z Puszczy Kampinowskiej do większych kompleksów leśnych...

Bliskie sąsiedztwo miasta Płocka sprawia, że teren leśnictwa jest bardzo często odwiedzany przez ludzi pragnących kontaktu z przyrodą, miłośników grzybobrania  i  coraz częściej przez osoby preferujące aktywne formy wypoczynku. Niestety, nie wszyscy z nich wiedzą jak zachować się w lesie. Po takich nieproszonych gościach pozostają  sterty śmieci i dziesiątki udzielonych upomnień za jazdę samochodem po drogach leśnych.