Wydawca treści Wydawca treści

Leśnictwo Soczewka

Na lewym brzegu Wisły, u ujścia rzeki Skrwy, naprzeciw Brwilna Górnego, przy trasie Płock-Włocławek położona jest miejscowość Soczewka

Pierwsze wzmianki o Soczewce pochodzą z przełomu XVIII i XIX wieku. Nazwa miejscowości Soczewka pochodzi prawdopodobnie od właściciela młyna, którym w XVI wieku był młynarz z Radziwia, noszący nazwisko Soczewka. Według opracowania A. Połujańskiego ("Opisanie lasów Królestwa Polskiego w roku 1854") w roku 1852 lasy obecnego leśnictwa Soczewkawchodziły w skład lasów rządowych i były zorganizowane w Leśnictwo Gostynin z siedzibą w Jarząbku (później Jastrząbek) i zorganizowane były w jedną z trzech straży o powierzchni 4 637 mórg.

Dużym urozmaiceniem i ozdobą krajobrazu jest rzeka Skrwa Lewa oraz utworzone sztuczne jezioro o tej samej nazwie co miejscowość - Jezioro Soczewka. Spiętrzenie wody i utworzenie sztucznego jeziora nastąpiło wówczas gdy Soczewka-Możdzież stała się osadą fabryczną. Na przełomie XIX i XX wieku w Sapie tuż przy Możdzieżu, nad jeziorem zbudowano elektrownię wodną, która służyła fabryce i osadzie. Przy trasie wzdłuż jeziora i Skrwy położone były wioski; Gęstewa, Emilian, Łukowo, Kamienny Kopiec . W latach 1822-1828 powstała tutaj "Papiernia Soczewka", która 1825r . rozpoczęła produkcję papieru. Początkowo podstawowym surowcem do produkcji papieru w owym czasie były szmaty bawełniane, lniane, konopne itp . Produkcja odbywała się ręcznie. W późniejszym czasie do wyrobu papieru zaczęto używać drewna , które dzięki wybudowanej kolejce wąskotorowej przewożono prosto z lasu do zakładu. Papiernia istniała do 1932r. gdy nowy właściciel wykupił fabrykę maszyny zaś zdemontował i przeniósł do Jeziorna.

Obecnie leśnictwo Soczewka zajmuje powierzchnię 1483.44 ha

W czasie okupacji Niemcy wysiedlili ludność kilku wiosek, z wyjątkiem Kamiennego Kopca , domy wyburzyli ,a teren zalesili . Mieszkańcami niektórych wsi byli koloniści niemieccy , szczególnie Starożąt , Mokre i Krzywy Kołek, których również wysiedlono a wioski zalesiono. Świadectwem ich bytności są pozostałości cmentarza ewangelickiego. Leśnictwo Soczewka istnieje od momentu uzyskania niepodległości przez Polskę od 1918r. Początkowo Soczewka należała do nadleśnictwa Duninów. W 1978 roku, po reorganizacji w lasach leśnictwo Soczewka przeszło pod władanie Nadleśnictwa Łąck.

Leśnictwo Soczewka Pomnik przyrody - kasztanowiecleży na terenie dwóch gmin: zdecydowana większość na terenie gminy Nowy Duninów, a niewielka część na terenie gminy Łąck. Obecnie leśnictwo Soczewka zajmuje powierzchnię 1483.44 ha i są to głównie lasy sosnowe (skutek zalesień wojennych) z niewielką ilością lasów świerkowych, olszowych i dębowych. Ze względu na przewagę drzewostanów jednowiekowych i jednogatunkowych lasy Soczewki narażone są na wiele szkodników takich jak brudnica mniszka i korniki. Na terenie leśnictwa występuje bardzo wiele zwierząt takich jak: łosie, jelenie, sarny, daniele, dziki, lisy i bobry. Te ostatnie wyrządzają bardzo wiele strat w lesie podtapiając uprawy, młodniki i stare drzewostany. Ze względu na bliskie położenie i sąsiedztwo z Płockiem występuje bardzo duża penetracja ludności. Największe nasilenie następuje w okresie grzybobrania z czego lasy Soczewki są bardzo znane.