Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Łąck nie prowadzi nadzoru nad lasami niepaństwowymi

 

Pracownikiem odpowiedzialnym za doradztwo w zakresie zalesiania gruntów rolnych jest Pani Beata Zielińska tel. (24) 267-86-21, e-mail: beata.zielinska@lodz.lasy.gov.pl

Informacje dotyczące nadzoru nad lasami niepaństwowymi można znaleźć w siedzibach odpowiednich władz:

Powiat Płocki

Wydział Ochrony Środowiska

ul. Bielsk 59,

09-400 Płock

tel. 024 267-67-95

 

Powiat Gostyniński

ul. 3 maja 43B

09-500 Gostynin

tel (24) 235-23-26

 

Powiat Sochaczewski

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65

96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-18-17

 

Powiat Łowicki

ul. Stanisławskiego 30

99-400 Łowicz

tel. (46) 837-56-04

 

Powiat Miasto Płock

Urzędu Miasta Płocka  w Wydziale Ochrony Środowiska

ul. Stary Rynek 1

09-400 Płock

 

Właściciele Lasów Niepaństwowych zobowiązani są do prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o lasach  z dnia 28.09.1991 roku (Dz.U.05.45.435 z pózn. zm.).