Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Teren Nadleśnictwa Łąck pokrywa się z zasięgiem następujących wyznaczonych Obszarów Natura 2000:

- Uroczyska Łąckie PLH140021 w zarządzie nadleśnictwa 1564,94 ha. PZO dla obszaru ustanowiony w styczniu 2014 

- Kampinoska Dolina Wisły PLH140029 w zarządzie nadleśnictwa 130,81 ha. PZO w trakcie opracowania.

- Dolina Skrwy Lewej PLH140051 w zarządzie nadleśnictwa 24,10 ha.

- Dolina Środkowej Wisły PLB140004 w zarządzie nadleśnictwa 17,95 ha. PZO dla obszaru w trakcie    konsultacji społecznych.

- Dolina Przysowy i Słudwi PLB100003 tylko w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa. PZO dla obszaru ustanowiony w 2013 r.