Wydawca treści Wydawca treści

Odnowienia i zalesienia

Kolejnym etapem prac hodowlanych jest wprowadzenie wyhodowanych sadzonek drzew leśnych do lasu, w miejsce odpowiednio dopasowane do ich wymagań siedliskowych.

Odnowienia - nazywamy czynności zmierzające do ponownego wprowadzenia roślinności drzewiastej na powierzchnie gdzie został w wyniku czynności gospodarczych usunięty drzewostan. Powierzchnie, na których wystąpiły klęski żywiołowe np. pożary, wiatry, także podlegają odnowieniu.

Zalesienia - nazywamy wprowadzenie roślinności drzewiastej na grunty, które do tej pory pełniły inne funkcje niż leśne (przeważnie były użytkowane rolniczo) lub były nieużytkami.

Powierzchnia odnowień i zalesień w Nadleśnictwie w 2014 roku wynosi 80 ha, z czego 0,87 ha stanowią zalesienia gruntów porolnych, pozostała powierzchnia to odnowienia po przeprowadzonych cięciach rębnych. Ponadto w tym roku wprowadzane są podszyty na pow. 5,25 ha, ponadto podsadzenia produkcyjne na powierzchni 19,25 ha.