Wydawca treści Wydawca treści

Schemat Organizacyjny Nadleśnictwa Łąck

Nadleśniczy jak wiadomo kieruje całym nadleśnictwem. Sam jednak nie podoła wszystkim zadaniom, dlatego tez potrzebny jest zgrany zespół.

Dział Finansowo-Księgowy - szef działu Głowna Księgowa

    Wystawianie faktur na drewno i użytki uboczne.
    Wypłaty dla pracowników własnych i firm usługowych.
    Obsługa ZUS-u.
    Księgowanie ponoszonych kosztów.
    Analizy bieżące.

Leśnictwa - szef działu - Zastępca Nadleśniczego

    Sprzedaż drewna na asygnaty
    Wydawanie drewna klientom na podstawie dokumentów sprzedaży
    Całokształt spraw leśnych (ochrona, hodowla, ochrona p.poż. itp.)
    Pozyskanie i odbiórka drewna

Dział Gospodarki Leśnej - szef działu - Zastępca Nadleśniczego

    Nasiennictwo, selekcja i szkółkarstwo leśne.
    Hodowla lasu.
    Ochrona lasu.
    Ochrona p.poż.
    Łowiectwo.
    Ochrona przyrody.
    Nadzór nad gospodarką w Lasach Nadzorowanych.
    Stan posiadania i ewidencja gruntów. Leśna Mapa Numeryczna.
    Pozyskanie drewna.
    Administracja SILP.

Posterunek Straży Leśnej - komendant Strazy Leśnej

    Sprawy związane z kradzieżami drewna, kłusownictwem, nielegalnym wjazdem do lasu.
    Reprezentowanie Nadleśnictwa w sprawach sądowych z ww. spraw.
    Kontrola wewnętrzna.

Dział Administracyjno-Gospodarczy szef działu - Sekretarz Nadleśnictwa

    Transport w Nadleśnictwie.
    Zaopatrzenie Nadleśnictwa.
    Grunty rolne.
    Mieszkalnictwo.

Specjalista ds. pracowniczych

    Całokształt spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, świadectwa pracy.
    Sprawy związane z ubezpieczeniem społecznym (emerytury, renty, zaświadczenia o zarobkach).
    Sprawy socjalne.
    Sprawy związane z BHP w Nadleśnictwie.