Wydawca treści Wydawca treści

Pielęgnacja lasu

Pielęgnowanie lasu jest najważniejszą i najbardziej pracochłonną czynnością wykonywaną od momentu posadzenia lasu, aż do okresu jego dojrzałości.

Celem wszystkich zabiegów pielęgnacyjnych jest wyhodowanie lasu o odpowiednim składzie gatunkowym oraz drzew o wysokiej jakości.

Pielęgnacje gleby

Zaraz po posadzeniu wykonuje się zabiegi:spulchniania gleby, niszczenia chwastów, poprawiania formy drzew. W przypadku, gdy nowe pokolenie lasu odnowi się samoistnie (odnowienie naturalne), przeprowadzane są zabiegi przerzedzania zbyt gęstych części samosiewów.

Czyszczenia wczesne

Gdy młode drzewka zwyciężą w "walce" o przeżycie z chwastami, przeprowadza się zabieg czyszczeń wczesnych. Wtedy to usuwa się drzewka niepożądane i zbędne, których obecność w lesie może przeszkadzać we wzroście innym, ważniejszym gatunkom. Ponadto usuwane są drzewka chore, osłabione, obumierające oraz zbyt szybko rosnące. Wszystkie pozostałości po wykonanych zabiegach pozostawiane są w lesie i wzbogacają warstwę sćiółki w potrzebne substancje odżywcze. W lasach dębowych i bukowych można przeprowadzić zabieg formowania niektórych drzewek np. z dwoma pąkami szczytowymi, ze zbyt grubymi gałęziami. Czyszczenia wczesne wykonuje się najczęściej do 10 roku życia lasu

Poniżej przedstawiamy sposób wykonywania czyszcz

Czyszczenia późne

Po dojściu drzewek do zwarcia, kiedy korony nie dopuszczają do powierzchni gleby światła słonecznego można przystąpić do wykonania czyszczeń późnych. W czyszczeniach późnych wykonuje się:

  • usuwanie lub hamowanie wzrostu drzewek wadliwych
  • usuwanie lub hamowanie wzrostu drzewek zbędnych
  • przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych części lasu
  • usuwanie drzewek z objawami chorobowymi