Wydawca treści Wydawca treści

POŁOŻENIE NADLEŚNICTWA

Siedziba nadleśnictwa zlokalizowana jest w miejscowości Łąck, położonej w centralnej części Polski oraz w centrum Pojezierza Gostynińskiego słynącego z licznych jezior. Miejscowość położona jest w niedalekiej odległości od dwóch dużych miast Płocka i Gostynina.


Położenie administracyjne

Nadleśnictwo Łąck położone jest na terenie 10 gmin województwa mazowieckiego, oraz jednej gminy - Kiernozia, na terenie województwa Łódzkiego. Gminy województwa mazowieckiego na których położone są lasy nadleśnictwa to: Nowy Duninów, Łąck, Gostynin, Słubice, Gąbin, Sanniki, Szczawin Kościelny, Pacyna, Iłów. W/w gminy wchodzą w skład 5 powiatów: płockiego, gostynińskiego, sochaczewskiego  łowickiego oraz Miasta Płock.

Położenie przyrodniczo-leśne

Zgodnie z podziałem przyrodniczo-leśnym, lasy Nadleśnictwa Łąck położone są w dwóch krainach przyrodniczo-leśnych. Część NW należy do III Krainy Wielkopolsko Pomorskiej, 5 dzielnicy Kotliny Toruńsko Płockiej, a pozostała część do IV Krainy Mazowiecko-Podlaskiej, 2 dzielnicy Puszczy Kampinowskiej i 3 dzielnicy Równiny Kutnowsko-Błońskiej, poza zasięgiem naturalnego występowania jodły, świerka i buka.

Cały obszar Nadleśnictwa charakteryzuje się zróżnicowanym pochodzeniem rzeźby terenu i utworów glebowych oraz licznymi jeziorami, z których największe to Jezioro Zdworskie.

Warunki klimatyczne

Lasy Nadleśnictwa położone są w strefie klimatycznej pośredniej między wpływami kontynentalnymi i oceanicznymi. Klimat jest tu umiarkowany i charakteryzuje się znaczną zmiennością pogody. Ilość rocznych opadów atmosferycznych wynosi ok. 550 mm, z czego najwięcej przypada na miesiąc lipiec, najmniej na miesiąc luty. Długość okresu wegetacyjnego wynosi około 210 dni.

 

Dokładne położenie każdego fragmentu Nadleśnictwa oraz wszystkich lasów w Polsce możecie Państwo znaleźc na stronie Banku Danych o Lasach