Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Dąbrowa Łącka

Położenie - po prawej stronie drogi z Łącka do Płocka. Granica rezerwatu przebiega tuż za murami Państwowego Stada Ogierów w Łącku.
 

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie licznych zbiorowisk roślinnych o charakterze naturalnym, obejmującym bory mieszane, grądy, łęgi, olsy, jak też obszar jeziora Łąckiego Małego oraz urozmaiconą rzeźbę terenu. Przedmiotem ochrony są rkosystemy leśne, bagienne i jeziorowe.

Rezerwat zlokalizoany jest w Gminie Łąck w Obrębie Łąck w Leśnictwie Podgórze. Powierzchnia rezerwatu wynosi 305,78 ha.

Według głównego przedmiotu ochrony rezerwat można zaliczyć do rezerwatu krajobrazów ekologicznych biokompleksów naturalnych i półnaturalnych oraz biocenotyczny i fizjocenotyczny biocenoz naturalnych i półnaturalnych. Celem ochrony jest zachowanie interesujących ekosystemów leśnych, bagiennych i jeziorowych (klasyfikacja rezerwatów E.Symonides, Z.Densiuk 1997).

Według głównego typu środowiska jest to rezerwat mieszany podtypu mozaika różnych ekosystemów(klasyfikacja rezerwatów E.Symonides, Z.Densiuk 1997).