Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Jastrząbek

Położenie - do rezerwatu najłatwiej dotrzeć skręcając w boczną drogę, w miejscowości Sendeń, w pobliżu kościoła. Następnie należy skręcić w pierwszą drogę gruntową w prawo, która doprowadzi nas do granic rezerwatu. Odległość od miejscowości Sendeń ~ 2,5 km.
 

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie interesujących ekosystemów leśnych, bagiennych i jeziorowych znajdujących się we wschodniej części Kotliny Płockiej. Przedmiotem ochorny są ekosystemy leśne, bagienne i jeziorowe we wschodniej części Kotliny Płockiej.

Rezerwat zlokalizowany jest w gminie Nowy Duninów w Obrębie Łąck w Leśnictwie Jastrząbek. Powierzchnia rezerwatu wynosi 459,64 ha.

Według głównego przedmiotu ochrony rezerwat Jastrząbek uważać można jako rezerwat biocenotyczny i fizjocenotyczny biocenoz naturalnych i półnaturalnych. Celem ochrony jest zachowanie interesujących ekosystemów leśnych, bagiennych i jeziorowych znajdujących się we wschodniej części Kotliny Płockiej. Przedmiotem ochrony są ekosystemy leśne, bagienne i jeziorowe (klasyfikacja rezerwatów E.Symonides, Z.Densiuk 1997).

Według głównego typu środowiska jest to rezerwat mieszany podtypu mozaika ekosystemów (klasyfikacja rezerwatów E.Symonides, Z.Densiuk 1997).