Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Korzeń

Położenie - wzdłuż drogi z Łącka do Gąbina. Po obydwu stronach drogi, za miejscowością Łąck.
 

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie grądowych zbiorowisk leśnych z drzewostanami grabowo-dębowymi z domieszką sosny.

Rezerwat położony jest w gminie Łąck w Obrębie Łąck w Leśnictwie Łąck. Powierzchnia rezerwatu wynosi 36,05 ha.

Według głównego przedmiotu ochrony, rezerwat Korzeń uważać można jako rezerwat fitocenotyczny, podtypu zbiorowisk leśnych - krzewów i drzew (klasyfikacja rezerwatów E.Symonides, Z.Densiuk 1997).

Według typu środowiska jest to rezerwat lasów i borów podtypu lasów nizinnych i lasów mieszanych nizinnych (klasyfikacja rezerwatów E.Symonides, Z.Densiuk 1997).