Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Łąck

Położenie - w połowie drogi pomiędzy miejscowościami Łąck i Sendeń przebiega linia kolejowa. Po dotarciu do niej należy kierować się drogą wzdłuż torów w kierunku Płocka. Rezerwat położony jest około 2 km od drogi asfaltowej.
 

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie starodrzewu sosnowego oraz miejsca lęgowego czapli siwej. Obecnie brak jest miejsca lęgowego czapli, a więc brak jednego z celów powołania rezerwatu.

Rezerwat położony jest w gminie Łąck w Obrębie Łąck w Leśnictwie Podgórze. Powierzchnia rezerwatu wynosi 15,50 ha.

Według głównego przedmiotu ochrony, rezerwat Łąck uważać można jako rezerwat faunistyczny (klasyfikacja rezerwatów E.Symonides, Z.Densiuk 1997).

Według typu środowiska jest to rezerwat wód śródlądowych (klasyfikacja rezerwatów E.Symonides, Z.Densiuk 1997).