Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Rzepki

Celem ochorny rezerwatu jest zachowanie unikalnych dla doliny Wisły starodrzewów sosnowych z domieszkom dębów, grabów i innych gatunków wraz z bogatym runem.

Rezerwat położony jest w gminie Iłów w Obrębie Gąbin w Leśnictwie Rzepki. Powierzchnia rezerwatu wynosi 43,93 ha.

Według głównego przedmiotu ochrony, rezerwat Rzepki uważać można jako rezerwat krajobrazów ekologicznych biokompleksów naturalnych i półnaturalnych (klasyfikacja rezerwatów E.Symonides, Z.Densiuk 1997).

Według typu środowiska jest to rezerwat lasów i borów (klasyfikacja rezerwatów E.Symonides, Z.Densiuk 1997).