Wydawca treści Wydawca treści

Szkółkarstwo

Po wyborze odpowiednich nasion naszedł czas na ich wysiew. To na szkółce leśnej drzewa rozpoczynają swoje życie.

Prace szkółkarskie polegają na przysposobieniu nasion do siewu, siewie i produkcji oraz kształtowaniu zdrowych sadzonek. Produkcję materiału sadzeniowego potrzebnego do prowadzenia odnowień i zalesień Nadleśnictwo prowadzi na własnej szkółce w Woli Łąckiej wyposażonej w deszczownię do nawadniania sadzonek w okresach suszy.

Przysposobienie do siewu

Nasiona części drzew oraz krzewów wymagają specjalnej obróbki nazywanej stratyfikacją w celu umożliwienia im kiełkowania. Pomimo tego, że dojrzewają latem są w stanie spoczynku, tzn. że młode siewki nie wyrosną z nich bezpośrednio po odpadnięciu na podłoże. Jest to zabezpieczenie drzew przed zbyt późnymi wschodami, które uniemożliwiłyby roślinie przetrwanie zimy (na przykład przez brak zdrewnienia pędu). Dlatego też po zbiorze konieczne jest symulowanie takich warunków fizycznych, jakie zachodzą w naturze. Musimy zapewnić więc nasionom odpowiednio długą "zimę" w chłodni lub naprzemiennie "zimę" i "lato".

Powierzchnia produkcyjna szkółki wynosi 6,80 ha. Prowadzona jest tam produkcja ok. 30 gatunków drzew i krzewów leśnych. W szczególnych przypadkach produkcję prowadzi się w namiotach foliowych na powierzchni 5 arów.  

Prace na szkółce

Oprócz przysposabiania nasion na szkółce leśnej wykonuje się inne prace:

- uprawa gleby: orki, włókowanie, bronowanie, drapaczowanie (kultywatorowanie), wałowanie

- siew nasion

- pielęgnacja siewek i sadzonek

  • deszczowanie
  • osłanianie zasiewów i ocienianie siewek
  • spulchnianie międzyrzędów
  • odchwaszczanie
  • przerzedzanie siewów

- produkcja sadzonek wieloletnich

  • szkółkowanie (przesadzanie w celu poprawy rozwoju korzeni)
  • podcinanie korzeni

Produkcja olszy w namiotachNowe siewki na szkółce Siewki bukoweSadzonki dębu Jednoroczne sadzonki sosnyDeszczowanie sadzonek Sosna ze szkółki kontenerowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej zdjęć z prac szkółkarskich do obejrzenia w GALERII