Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie Lasu

Użytkowanie lasu obok hodowli i ochrony lasu jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki leśnej. Mówiąc o użytkowaniu lasu mamy na myśli pozyskanie drewna czyli użytku głównego oraz wykorzystanie tzw. użytków ubocznych jakimi są jagody, grzyby, rośliny zielne (lecznicze) a także produkcja choinek i stroiszu.

Produkcja surowca drzewnego, o zróżnicowanej w zależności od funkcji lasu intensywności, odgrywa i odgrywać będzie w przyszłości istotną rolę w wielofunkcyjnej, trwale zrównoważonej gospodarce leśnej.

Podstawowym założeniem wykorzystania lasu jako odnawialnego źródła surowca drzewnego jest pozyskanie drewna na poziomie określonym w planach urządzenia lasu dla nadleśnictw zgodnie z potrzebami hodowlanymi i ochronnymi drzewostanów oraz zasadą zachowania trwałości lasów i zwiększania zasobów drzewnych. Ze względu na długi, około 100Drewno w stosie-letni, cykl produkcyjny i stadia rozwojowe drzewostanów, pozyskanie drewna realizowane jest w tzw. użytkowaniu przedrębnym (cięcia pielęgnacyjne czyszczenia i trzebieże) i użytkowaniu rębnym, stanowiącym warunek odnowienia drzewostanów (zapoczątkowania nowego pokolenia lasu).

Zgodnie z Planem Urządzenia Lasu opracowywanym dla Nadleśnictwa Łąck obowiązującym na okres 2014-2023, roczny etat pozyskania drewna wynosi ogółem 53 tys. m3 grubizny, czyli drewna powyżej 7 cm w cieńszym końcu.

Co oprócz drewna?

Jednym z ulubionych zajęć Polaków jest zbieranie grzybów w okresie jesiennym. Chodzenie po lesie i szukanie prawdziwków, podgrzybków i innych grzybów uważa się nawet za nasze narodowe hobby. Każdej jesieni większość lasów odwiedzana jest przez olbrzymią rzeszę „turystów grzybowych", którzy zbierają grzyby, aby przyrządzić z nich przetwory na zimę. Większość z nas zna jedynie podstawowe gatunki grzybów jadalnych. Z literatury wiadomo jednak, że większość grzybów, które rosną w lasach może być wykorzystywana kulinarnie.

Oprócz grzybów w okresie letnim i na początku jesieni w lasach możemy znaleźć wiele smacznych owoców. Czarne jagody, poziomki, jeżyny, borówki, żurawiny oraz owoce krzewów są doskonałymi składnikami do produkcji dżemów, kompotów oraz tradycyjnych nalewek. Owoce leśne zawierają duże ilości cennych dla organizmu człowieka witamin oraz substancji odżywczych.

W lesie oprócz cennych smakowo owoców runa i grzybów występuje również wiele roślin leczniczych. Z racji tego faktu las uważany jest za tzw. „zieloną aptekę", w której znaleźć można ekologiczne leki na wiele chorób i dolegliwości. Lista roślin, które można wykorzystać w tym rodzaju medycyny jest bardzo długa. Do najważniejszych roślin leczniczych można zaliczyć: dziki bez czarny, berberys, kruszyna pospolita, jałowiec, borówkę czarną, rokitnik.

Indywidualne pozyskanie runa leśnego jest bardzo popularnym zajęciem. Trudno jest oszacować liczbę osób, które corocznie korzystają z możliwości zbioru jagód, grzybów, jeżyn i innych owoców runa leśnego.