PROGRAM ZANOCUJ W LESIE W NADLEŚNICTWIE ŁĄCK

Informujemy, że od 1 maja 2021 roku Nadleśnictwo Łąck, udostępniło obszary leśne w ramach programu ,,Zanocuj w Lesie''. Poniżej udostępniamy szczegóły programu.

Nadleśnictwo Łąck wyznaczyło specjalne obszary leśne o powierzchni ponad 1500 hektarów, gdzie miłośnicy bushcraftu i survivalu mogą uprawiać swoje hobby.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji mBDL https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US  (android) lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663 iPhone, z menu podręcznego wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru (dostępny w załączniku na dole strony)
  2. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
  3. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu: https://lack.lodz.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/zagrozenia-wystepujace-w-lesie
  4. Prace z zakresu gospodarki leśnej  w obszarach objętych programem "Zanocuj w lesie", w 2024 roku odbywają się:  W miesiącu czerwcu  Leśnictwo Soczewka oddział: 28, Leśnictwo Podgórze 148, 176. W miesiącu maju Leśnictwo Soczewka oddział: 44, Leśnictwo Podgórze oddział: 148, 176. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu!
  5. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu.
  6. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (dostępny w załączniku na dole strony) oraz przesłanie go na adres: lack@lodz.lasy.gov.pl  nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w Nadleśnictwie Łąck: Bartosz Wasilewski tel. 603-895-089 bartosz.wasilewski@lodz.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Łąck przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.